ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ហ្គ្រេនដុងស៊ុយមីតថេតថិកសិនធ័រខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

លេខ ៥៩៨ ផ្លូវចាងមូទូដុងសិនទីក្រុងចាងមូទូទីក្រុងដុងហ្គួនខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦ ៧៦៩ ៨៧៧១៧២៩៩៩

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ